Dla nauczycieli

MATERIAŁY DLA SZKÓŁ – zakup z dotacji MEN

PODRĘCZNIKI 

Klasa 1

http://elementarz.org/prezentacja-podrecznika-sztuka-uczenia-my-i-nasz-elementarz/
– „My i nasz elementarz. Klasa 1”. Części 1-4. Maria Lorek, Lidia Wollman,
– „My i nasz elementarz. Klasa 1. Matematyka”. Części 1-4.  Maria Lorek,  Agata Ludwa

Klasa 2
www.sztukauczenia.pl/znow-do-wybrania-my-i-nasza-szkola/
– „My i nasza szkoła. Klasa 2”. Części 1-4. Maria Lorek, Monika Zatorska,
– „My i nasza szkoła. Klasa 2. Matematyka” Części 1-4. Maria Lorek, Agata Ludwa


ĆWICZENIA 

Klasa 1
–  “My i nasz elementarz. Pierwsze ćwiczenia. Klasa 1″ Części 1-4. Marta Buk-Cegiełka, Jadwiga Dejko
Klasa 2

– „My i nasza szkoła. Ćwiczenia. Klasa 2.”Części 1-2. Maria Lorek
– „My i nasza szkoła. Ćwiczenia. Matematyka. Klasa 2” Części 1-2. Maria Lorek


MATERIAŁY DODATKOWE  – bezpłatne on-line

GENERATOR KART PRACY dla kl. 1-3.
www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/

INTERAKTYWNE PODRĘCZNIKI Z KLASĄ (z ćwiczeniami)
http://sztukauczenia.pl/jak-korzystac-z-interaktywnego-elementarza-z-klasa/
www.mcourser.pl/SztukaUczenia

Klasa 1
– „Interaktywny elementarz z klasą”. Części 1-4. Maria Lorek, Lidia Wollman,
– „Interaktywny elementarz z klasą. Matematyka”. Części 1-4.  Maria Lorek,  Agata Ludwa

Klasa 2
– „Interaktywny podręcznik z klasą 2”. Części 1-4. Maria Lorek, Monika Zatorska,

– „Interaktywny podręcznik z klasą 2. Matematyka” Części 1-4. Maria Lorek, Agata Ludwa  (w przygotowaniu)

PIOSENKI  dla kl. 1-3
– do pobrania
– w interaktywnych podręcznikach z klasą (zintegrowane)

– „Interaktywny śpiewnik z klasą” (w przygotowaniu)

MUZYKA  I TEATR
www.ore.edu.pl/2018/01/inspiracje-muzyczne/
– Nauka gry na dzwonkach
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSHIqPCSNDsch8SM_utqnwcv0khvJAuVY
– Inscenizacje piosenek- „Lekcje z piosenkami”
http://sztukauczenia.pl/category/nauczyciel-z-klasa/

VIDEO
http://sztukauczenia.pl/video/
http://sztukauczenia.pl/piosenka-malego-patrioty/

SZTUKA
www.ore.edu.pl/2015/05/inspiracje-artystyczne/
– inspiracje, filmy w  interaktywnych podręcznikach z klasą (zintegrowane)

ADAPTACJE dla kl. 1-3
www.naszelementarz.men.gov.pl/adaptacje/
http://elementarz.org/elementarz-dla-wszystkich/
www.elementarz.org/my-i-nasz-elementarz-jedynym-podrecznikiem-dla-kl-1-z-adaptacjami-dla-uczniow-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych/

Do każdej z 26 części podręczników dla klas 1-3 dostępne są 3 rodzaje kompatybilnych adaptacji („Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”) i do każdej z nich niezbędne materiały dla uczniów i dla nauczycieli.

1/ Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
– zaadaptowany podręcznik
– zeszyt piktogramów
– wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
– poradnik dla nauczyciela
2/ Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a
– zaadaptowany podręcznik
– poradnik dla nauczyciela
3/ Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

– zaadaptowany podręcznik

MULTIBOOKI dla kl.1-3
www.ore.edu.pl/2015/05/multibooki/
www.naszelementarz.men.gov.pl/multibooki/

Do każdego z w/w podręczników dostępne są też 4 wersje multibooków:
1/ Wersja podstawowa,
2/  Adaptacja dla uczniów z trudnościami w uczeniu się i/lub komunikowaniu
3/  Adaptacja dla uczniów słabowidzących
– Rozkład materiału
– Poradnik metodyczny
– Webquesty

– Edukacja wczesnoszkolna. Obudowa dydaktyczna. Karty pracy
Teresa Czupajło, Maria Dudek, Beata Stachańczyk
– Poradnik – „Edukacja wczesnoszkolna. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.Teresa Czupajło, Maria Dudek
– Karty pracy
– Album liter
– Tygodniowe plany pracy
– Poradniki dla nauczyciela. Małgorzata Boćko, Magdalena Oleksy-Zborowska
– Inspiracje artystyczne. Beata Stachańczyk Barbara Bieg-Panic, Beata Sobczyk
– Inspiracje muzyczne.  Jerzy Hamerski, Ewa Jakubowska, Michał Jóźwiak, Agnieszka Putkiewicz

PORTAL EDUKACYJNY
www.sztuka.uczenia.pl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close